Business

Nie všetko čo využívame je vymoženosťou súčasnosti

Tantra a tanrická masáž je známa ešte z čias pred Kristom, pričom jej prvotný význam bol duchovný. Vykonávala sa v trocha inej podobe ako ju poznáme dnes, ale pre vtedajších obyvateľov bola významnou súčasťou ich duchovného života. Súčasníci si jej pozitíva vychutnávajú formou príjemných a vzrušujúcich rituálov a masáží.

Tantra má hlboké korene

Tantrickú masáž si môžeme vychutnávať aj na Slovensku hlavne vďaka masážnym salónom, ktoré aj na našom území začali ponúkať túto službu najmä po nežnej revolúcii. Od tohto obdobia sa k nám totiž cez otvorené hranice dostáva mnoho tovarov a druhov služieb zo zahraničia a medzi ne môžeme počítať aj tento druh masáže. Hoci História tantry a tantrickej masáže história tantry siaha do obdobia pred Kristom, aj dnes nám má čo ponúknuť. Prvé zmienky sa dajú nájsť už v epose O Gilgamešovi, ktorého vznik sa datuje 2000 rokov pred Kristom a tu ju nazývajú „posvätná prostitúcia“.

V každom období mali ľudia nejakého boha a bohyne, ktorým sa klaňali, medzi ne patrila aj bohyňa lásky a plodnosti, no jednotlivé národy ju nazývali vlastným menom. V Egypte to bola Ísis, v Babylone Ištar či v Grécku Aténa alebo v Ríme Venuša, stavali im chrámy v každom väčšom meste a do nich sa k nim chodili modliť a vykonávať službu „posvätné prostitútky“. Išlo o ženy s veľkou úctou medzi ostatnými občanmi, pretože si zvolili život v službe tejto bohyni, mali výnimočné postavenie a dobré meno. Ak mali deti, tie mohli ich majetok dediť.

Vhodné prostredie umocní zážitok

Bohyňu lásky a plodnosti ľudia prosili o požehnanie, plodnosť či lásku a uctievanie prebiehalo formou sexuálnych rituálov a obradov, ktoré vykonávali aj počestné ženy. Staré spisy gréckeho dejepiscu Herodota z 5.st. pred Kristom hovoria o tom, že v Babylone mali ženy zvyk raz v živote stráviť v chráme nejaký čas a vykonať pohlavný styk s niektorým z cudzincov. Považovali to za posvätný akt, ktorého ak výsledkom bolo dieťa, manžel ženy ho prijal ako dar Bohyne. Táto služba bola pre ženu cťou.