Výrobky

Animus a Anima alebo prečo je dôležité spojenie mužského a ženského pohlavia

V našom svete existujú samé protipóly avšak tie sú jedným zo zmyslov, s ktorými sa musíme naučiť zaobchádzať. Nie nadarmo sa vraví, že protiklady sa priťahujú. Výsledkom ich spojenia je častokrát harmónia a pochopenie, čiže nastáva potrebná vyrovnanosť. Vlastne tým môžeme odkázať na teóriu Jin a Jang. V živote každého z nás sa stretávame s radosťou ako aj smútkom, odvahou aj strachom, dobrom a zlom,… zimou a teplom, slnkom a dažďom, úspešným a neúspešným obdobím,… takto by som mohol pokračovať ďalej avšak pointou je, že bezodkladnou súčasťou nášho sveta sú samé rozdiely.

Balet, muž so ženou, harmónia, čiernobiele.jpg

Takisto po zemi chodia muži a ženy. Áno, obaja sme ľudská rasa, respektíve všetci sme ľudia, avšak predsa len je tu tá typická „ženská“ a „mužská“ stránka a aj táto rozdielnosť, avšak predovšetkým jej spojenie má svoj obrovský význam. A to ako z vnútorného hľadiska, tak aj fyzického. V oboch prípadoch je cieľom dosiahnuť harmóniu a vzájomné pochopenie, z ktorého pramení neopísateľné blaho. Našu prirodzenú súčasť tak tvorí tiež pohlavie ako aj naša sexualita a s jej lepším pochopením ako aj jej rozvojom a dokonalejším poznaním vám pomôže senzualna masaz Bratislava Tantra.
Avšak spojením muža a ženy takisto vzniká istý vzťah a možnosť vzájomne sa obohatiť svojimi prednosťami, respektíve energiou. „Mužská“ ako aj „ženská“ stránka má svoje výsady, na ktorých by sme mali pracovať a vzájomne našu energiu zdieľať.
Animusje v skratke latinským výrazom mužskej energie a toho, čo je pre ňu typické. Ak ju chcete rozvíjať, skúste sa zamerať na tieto veci:

Muž so ženou sedia pri mori, pláž, masáž ramien, relax.jpg

  • Budovanie vodcovských schopností, schopnosť prevziať kontrolu, uvažovať viac logicky a reálne než emocionálne, zdokonaľovať sa v „mužských“ zručnostiach a inšpirovať sa viac faktami, biografiou a históriou, než fikciou.

Animaje naopak ženským pólom a ukrýva v sebe „ženskosť“, ktorú môžete rozvíjať týmito spôsobmi:

  • Objavovanie vášní, rozširovanie empatie voči druhým, starostlivosť o niekoho či niečo, realizácia kreatívnej stránky, detailnejšie venovanie pozornosti svojim pocitom.